03․06․2007թ-ին ավարտել է <Հայաստանի Ճարտարագիտական համալսարան> — ը ստացել է կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան։

2013թ-ից աշխատում է <Էնրիկո-Մատտեի անվան պոլիկլինիկա> ՓԲԸ-ում որպես համակարգչային օպերատոր։