15․06․2010թ-ին ավարտել է <Գյումրու Մ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ> -ը ստացել է կենսաբանություն մասնագիտության մանկավարժության բակալավրի աստիճան

15․06․2012թ-ին ավարտել է <Գյումրու Մ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ> -ի մագիստրատուրան և ստացել կենսաբանության մասնագիտության մանկավարժի մագիստրոսի աստիճան։

2015թ-ից աշխատում է <Էնրիկո-Մատտեի անվան պոլիկլինիկա> ՓԲԸ-ում որպես վիճակագիր։