Ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկականհամալսարանը 2003թվականին, շնորհվել է բժշկի որակավորում։ 2003 -2004 թվականներին մասնագիտացել է ինտերնատուրայում և ստացել ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի որակավորում։ 2011 թվականին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պետական քննական հանձնաժողովի կողմից շնորհվել է Ֆտիզիատրիա մասնագիտությամբ օրդինատորի աստիճան 2016 թվականից աշխատել է <<Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ում, որպես ֆթիզիատոր:

Աշխատանքային ժամերը՝ 9․00- 15․00