Ավարտել է Երևանի <Հայբուսակ> ինստիտուտի բուժական գործ ֆակուլտետը, ստացել է բուժական գծով բժշկի որակավորում 2002 թվականին։ Ակադեմիկոս Ա․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի պետական քննական հանձնաժողովի կողմից 2004 թվականին շնորհվել է էնդոկրինոլոգիաի բժշկի աստիճան։ 2016 թվականից աշխատել է <<Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա>> ՓԲԸ-ում, որպես սրտաբան։

Աշխատանքային ժամերը՝ 9․00- 15․00